1. شیما ابراهیمی , اعظم استاجی , رضا پیش قدم , سیدامیر امین یزدی , بررسی تأثیر استفاده از الگوی «هَیجامَد» بر نگرش به یادگیری زبان¬آموزان , مطالعات زبان و ترجمه , دوره ( ۵۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۸, صفحه ۱-۳۰
 2. مهرنسا شهابی , سیدامیر امین یزدی , علی مشهدی , جعفر حسنی , نقش نگرش مذهبی در تحمل پریشانی روان‌شناختی و دشواری نظم‌جویی‌هیجان دانشجویان دانشگاه تهران , پژوهش در دین و سلامت , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷, صفحه ۳۲-۴۷
 3. مهرنسا شهابی , سیدامیر امین یزدی , علی مشهدی , جعفر حسنی , پیش‌بینی دشواری در نظم‌جویی هیجان بر مبنای کارکردهای تحولی خانواده , تحقیقات علوم رفتاری , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۱, صفحه ۳۵-۴۱
 4. مهرنسا شهابی , سیدامیر امین یزدی , علی مشهدی , جعفر حسنی , نگرش مذهبی و اضطراب: نقش میانجی دشواری در نظم جویی هیجانی , پژوهشنامه روان شناسی اسلامی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹, صفحه ۷۰-۹۴
 5. فرح هاشمی , سیدامیر امین یزدی , حسین کارشکی , نقش تئوری ذهن و همدلی در پیش بینی مشکلات رفتاری – هیجانی دانش آموزان خانواده های طلاق و عادی , پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳, صفحه ۲۴-۴۳
 6. رحیم شالیان , محمود سعیدی رضوانی , سیدامیر امین یزدی , حسین کارشکی , سید محسن اصغری نکاح , تاملی در باب شان الگو در حوزه طراحی برنامه درسی , پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱, صفحه ۱۵۳-۱۷۲
 7. نجمه طاهری , زهرا طبیبی , سیدامیر امین یزدی , عوامل موثر بر درک خطر ترافیکی کودک پیش دبستانی: ویژگی های نظارتی و شخصیت هیجان طلبی والدین , روان شناسی بالینی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹, صفحه ۸۵-۹۵
 8. شهربانو عالی , سیدامیر امین یزدی , محمدسعید عبدخدائی , علی غنائی چمن آباد , فاطمه محرری , طراحی درمان ترکیبی خانواده- محور مبتنی بر مدل تحول یکپارچه‌ی انسان و مقایسه‌ی اثربخشی آن با بازی درمانی فلورتایم بر نشانه‌های رفتاری کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم و استرس والدگری مادران آن‌ها , دستاوردهای روانشناختی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴, صفحه ۲۵-۴۶
 9. شهربانو عالی , سیدامیر امین یزدی , محمدسعید عبدخدائی , علی غنائی چمن آباد , فاطمه محرری , کارکرد تحولی خانواده‌‌های دارای فرزند مبتلا به اختلال‌ طیف اوتیسم در مقایسه با خانواده‌های دارای فرزند سالم , دانشکده پزشکی مشهد , دوره ( ۵۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۱, صفحه ۳۲-۴۱
 10. شهربانو عالی , سیدامیر امین یزدی , محمدسعید عبدخدائی , علی غنائی چمن آباد , فاطمه محرری , طراحی درمان ترکیبی خانواده محور مبتنی بر مدل تحول یکپارچه ی انسان و مقایسه ی اثر بخشی آن با بازی درمانی فلورتایم بر کارکرد تحولی خانواده و تحول هیجانی-کارکردی کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم , اصول بهداشت روانی- Fundamentals of Mental Health , دوره ( ۱۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۱, صفحه ۸۷-۹۷
 11. رحیم شالیان , سیدامیر امین یزدی , الگوی رشد یکپارچه در تعلیم و تربیت افراد آسیب دیده شنوایی , پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۱۳۷-۱۶۲
 12. مریم السادات کیافر , سیدامیر امین یزدی , حسین کارشکی , اثربخشی بازی‌درمانی خانواده محور بر تعامل مادر- فرزند و میزان پرخاشگری کودکان پیش‌دبستانی , پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۴-۱۸
 13. فاطمه شهامت ده سرخ , جواد صالحی فدردی , سیدامیر امین یزدی , علی طلائی , بازداری شناختی در اختلال وسواس شستشو: پارادایم بازداری بازگشت , پژوهشهای نوین روانشناختی-روانشناسی , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷, صفحه ۱۱۷-۱۳۰
 14. سکینه محبی امین , حسین جعفری ثانی , محمود سعیدی رضوانی , سیدامیر امین یزدی , عوامل فرهنگی موثر بر تدریس خلاق از دیدگاه اساتید دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد , پژوهش در برنامه ریزی درسی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۴, صفحه ۷۴-۸۷
 15. علی رجائی , سیدامیر امین یزدی , حسین کارشکی , سیدجواد کریمیان ناری , بررسی وضعیت سلامت روانی دانش آموزان دبستانی شهر مشهد , اصول بهداشت روانی- Fundamentals of Mental Health , دوره ( ۱۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳, صفحه ۸۴-۹۴
 16. مهسا احمری , جواد صالحی فدردی , سیدامیر امین یزدی , علی غنائی چمن آباد , مقایسه ی سوگیری توجه به جلوه­ های هیجانی چهره­ای در مبتلایان به اضطراب اجتماعی و گروه سالم غیرمضطرب با فن­آوری ردیاب چشمی , اصول بهداشت روانی- Fundamentals of Mental Health , دوره ( ۱۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۱, صفحه ۲۲-۳۳
 17. مهدی حاجی شمسائی , حسین کارشکی , سیدامیر امین یزدی , آزمون مدل نقش میانجی‌گرانه خودتنظیمی در رابطه‌ی بین جو روانی اجتماعی کلاس و ناسازگاری کلاسی دانش‌آموزان دوره راهنمایی , روان شناسی مدرسه , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲, صفحه ۲۱-۳۷
 18. شهربانو عالی , سیدامیر امین یزدی , محمدسعید عبدخدائی , علی غنائی چمن آباد , فاطمه محرری , تدوین و اعتبار یابی پرسشنامه سنجش کارکرد تحولی خانواده , پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲, صفحه ۱۵۷-۱۷۶
 19. سکینه محبی امین , حسین جعفری ثانی , محمود سعیدی رضوانی , سیدامیر امین یزدی , وضعیت تدریس خلاق از دیدگاه دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد , آموزش در علوم پزشکی , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۵۰۹-۵۱۸
 20. مهدی حاجی شمسائی , حسین کارشکی , سیدامیر امین یزدی , نقش خودتنظیمی در سازگاری تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر , پژوهش در نظام های آموزشی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۱-۱۸
 21. صائمه خلیلی طرقبه , جواد صالحی فدردی , سیدامیر امین یزدی , زهره انصاری اول , تفسیر موقعیت‌های اجتماعی مبهم در اضطراب اجتماعی: کاربرد تکلیف رایانه‌ای سنجش سوگیری تفسیر , دانشگاه علوم پزشکی کرمان , دوره ( ۲۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۳, صفحه ۳۰۱-۳۱۱
 22. جواد صالحی فدردی , مسعود مقدس زاده بزاز , سیدامیر امین یزدی , محسن نعمتی , بررسی سوگیری توجه، سبک های خوردن، و نمایه توده بدنی در افراد رژیم گیرنده و عادی , روان شناسی بالینی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۳, صفحه ۵۷-۶۷
 23. زهرا امامی مقدم , ملیحه داوودی , حمیدرضابهنام , سیدامیر امین یزدی , تأثیر آموزش مهارت‌های هوش هیجانی بر واکنش به استرس تحصیلی دختران دبیرستانی , مراقبت مبتنی بر شواهد - Evidence Based Care , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۱, صفحه ۲۷-۳۶
 24. خدیجه علوی , مرتضی مدرس غروی , سیدامیر امین یزدی , جواد صالحی فدردی , اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی به شیوه ­ی گروهی (با تکیه بر مولفه­ های هوشیاری فراگیر بنیادین، تحمل پریشانی و تنظیم هیجانی) بر نشانه­ های افسردگی در دانشجویان , اصول بهداشت روانی- Fundamentals of Mental Health , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶, صفحه ۱۲۴-۱۳۵
 25. حسین کارشکی , سیدامیر امین یزدی , غلام حیدر اختراعی طوسی , مقایسه اثربخشی آموزش هوش هیجانی و راهبردهای یادگیری در کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان , پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۱, صفحه ۱۰۵-۱۱۸
 26. زهرا طبیبی , سیدامیر امین یزدی , تحول پردازش شناختی مکانهای خیابانی ایمن و ناایمن در نمونه ایرانی , روانشناسی , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲, صفحه ۳۸۳-۴۰۰
 27. جواد صالحی فدردی , زرین بر عرفان , سیدامیر امین یزدی , اثربخشی آموزش کنترل توجه بر کاهش تورش توجه به مواد و بهبود شاخص های درمانی معتادان تحت درمان سم زدایی , مطالعات تربیتی و روانشناسی , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲, صفحه ۲۹-۵۷
 28. آمنه عالی , سیدامیر امین یزدی , بررسی تاثیر سبک های مدیریت کلاس بر رشد مهارت های فراشناختی دانش آموزان , مطالعات تربیتی و روانشناسی , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۵, صفحه ۷۳-۹۱
 29. آمنه عالی , سیدامیر امین یزدی , تاثیر ویژگی های معلم بر سبک مدیریت کلاس , مطالعات تربیتی و روانشناسی , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۵, صفحه ۷۳-۸۷
 30. سیدامیر امین یزدی , دکتر میشل سی اگال , بررسی عملکرد کودکان در تکتالیف استاندارد ومحاوره ای باور کاذب , روانشناسی معاصر-Contemporary Psychology , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۶/۱۰, صفحه ۵۰-۶۴
 31. سیدامیر امین یزدی , شناخت اجتماعی و زبان , تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۴, صفحه ۱۱۵-۱۳۴
 32. سیدامیر امین یزدی , بررسی الگوی تحول ادراکی بازشناسی چهره در نمونه ی ایرانی , مطالعات تربیتی و روانشناسی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۴, صفحه ۸۹-۱۰۱
 33. هدی لقابرازنده , علی صاحبی , سیدامیر امین یزدی , بهروز مهرام , رابطه ی معیار های ارتباطی با سازگاری زناشویی , روان شناسی تحولی - روان شناسان ایرانی , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۳, صفحه ۳۱۹-۳۳۱
 34. ایران ذرراتی , سیدامیر امین یزدی , دکتر پرویزآزاد فلاح , رابطه هوش هیجانی و سبک های دلبستگی , تازه های علوم شناختی , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۳, صفحه ۳۱-۳۸
 35. ایران ذراتی , سیدامیر امین یزدی , پرویز آزادفلاح , رابطه هوش اجتماعی و سبک دلبستگی , تازه های علوم شناختی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۴/۱۲, صفحه ۳۱-۳۶
 36. زهرا بهفر , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , سید محمود طباطبایی , سیدامیر امین یزدی , خانواده های ناکارآمد : هنگامه های درمانی , تازه های روان درمانی , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۶, صفحه ۷۹-۹۲
 37. سیدامیر امین یزدی , شناخت اجتماعی: تحولات استدلال تئوری ذهن در کودکان , مطالعات تربیتی و روانشناسی , تاریخ: ۱۳۸۲/۱۲, صفحه ۴۳-۶۷