1. فاطمه قاسم بروجردی , سیدعلی کیمیایی , سیدامیر امین یزدی , M. Safa , F. Hajizadeh , M. Mahindost , attachment style and experience of abuse in childhood in suicide attempters , کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره،تعلیم و تربیت , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
 2. سیدامیر امین یزدی , نقشه جدید: مدل تحول یکپارچه انسان به اختلاات کودکی , سمپوزیوم تکامل و اختلالات آن در کودکان , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۸
 3. سیدامیر امین یزدی , بررسی اثر بخشی بازی درمانی )فلورتایم( مبتنی بر طبیعت برارتقای تفکر منطقی )مرتبط ساختن ایدههابا یکدیگر( در کودکان طیف اوتیسم , دومین کنفرانس بین اللملی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۷
 4. سیدامیر امین یزدی , بررسی اثربخشی بازی درمانی فلورتایم مبتنی بر رویکرد DIR بر افزایش پذیرش اجتماعی و بهبود بازداری رفتاری در کودکان دارای نشانگان اختلال سلوک , دومین کنفرانس بین اللملی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۷
 5. سیدامیر امین یزدی , بررسی اثر بخشی بازی درمانی )فلورتایم( مبتنی بر طبیعت بر کاهش مشکلات ارتباطی کودک طیف اوتیسم )یک مطالعه تک آزمودنی( , دومین کنفرانس بین اللملی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۷
 6. سیدامیر امین یزدی , الگوی بازی درمانی)فلورتایم( مبتنی بر طبیعت در مداخلات کودکان طیف اوتیسم , کنفرانس بین المللی علوم انسانی،روانشناسی و علوم اجتماعی , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۲۷
 7. مریم جان فداه دربادام , سیدامیر امین یزدی , حسین کارشکی , بررسی نقش شیوه های فرزندپروری مادر بر رشد هیجانی کارکردی کودکان زیر سه ونیم سال , نخستین کنگره بین المللی جامع روانشناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۵
 8. علی رجائی , سیدجواد کریمیان ناری , سیدامیر امین یزدی , حسین کارشکی , بررسی وضعیت بهداشت روانی دانش آموزان دبستانی , اولین همایش پژوهش و درمان در روان شناسی بالینی , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳/۱۰
 9. مهدی حاجی شمسائی , حسین کارشکی , سیدامیر امین یزدی , نقش خود تنظیمی در سازگاری تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر , اولین همایش ملی روان شناسی تربیتی , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳/۰۴
 10. سیدامیر امین یزدی , نقش هیجانات در رشد زبان و تفکر نمادین , اولین همایش ملی یافته های عل.م شناختیدر تعلیم وتربیت , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹/۰۲
 11. سیدامیر امین یزدی , رابطه زبان و تفکر اجتماعی , همایش معنی شناسی و کاربرد شناسی , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۳/۲۰
 12. سیدامیر امین یزدی , درک کودکان از علیت روانی , سمینار زبان ، سیستم عصبی و هوش مصنوعی , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۳/۲۰
 13. ملیحه سالاری , سیدامیر امین یزدی , بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , تاثیر گروه درمانی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر افزایش هوش هیجانی و سازگاری زناشویی , سومین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۲/۲۳
 14. سیدامیر امین یزدی , نقش درک گفتگویی در استدلال تئوری ذهن , دومین کنگره انجمن روانشناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۲/۱۹
 15. سیدامیر امین یزدی , چگونگی تحول درک کودکان از ذهن , چگونگی تحول درک کودکان از ذهن , تاریخ: ۱۳۸۳/۰۱/۰۹