1. سیدامیر امین یزدی , چگونگی تحول درک کودکان از ذهن , چگونگی تحول درک کودکان از ذهن , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
  2. سیدامیر امین یزدی , نقش درک گفتگویی در استدلال تئوری ذهن , دومین کنگره انجمن روانشناسی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
  3. سیدامیر امین یزدی , رابطه زبان و تفکر اجتماعی , همایش معنی شناسی و کاربرد شناسی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
  4. سیدامیر امین یزدی , درک کودکان از علیت روانی , سمینار زبان ، سیستم عصبی و هوش مصنوعی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
  5. ملیحه سالاری , سیدامیر امین یزدی , بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , تاثیر گروه درمانی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر افزایش هوش هیجانی و سازگاری زناشویی , سومین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
  6. مهدی حاجی شمسائی , حسین کارشکی , سیدامیر امین یزدی , نقش خود تنظیمی در سازگاری تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر , اولین همایش ملی روان شناسی تربیتی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
  7. علی رجائی , سیدجواد کریمیان ناری , سیدامیر امین یزدی , حسین کارشکی , بررسی وضعیت بهداشت روانی دانش آموزان دبستانی , اولین همایش پژوهش و درمان در روان شناسی بالینی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
  8. سیدامیر امین یزدی , نقش هیجانات در رشد زبان و تفکر نمادین , اولین همایش ملی یافته های عل.م شناختیدر تعلیم وتربیت , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
  9. مریم جان فداه دربادام , سیدامیر امین یزدی , حسین کارشکی , بررسی نقش شیوه های فرزندپروری مادر بر رشد هیجانی کارکردی کودکان زیر سه ونیم سال , نخستین کنگره بین المللی جامع روانشناسی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹